ISSN 0021-3454 (print version)
ISSN 2500-0381 (online version)
Menu

4
Issue
vol 67 / April, 2024
Article

DOI 10.17586/0021-3454-2016-59-10-822-827

UDC 004.031.43

METHOD OF APPLIED PROBLEMS ALLOCATION TO VIRTUAL MACHINES CONSIDERING THE RELIABILITY OF THEIR SOLUTION

A. G. Basyrov
Mozhaysky Military-Space Academy, Department of Electron Calculation Techniques;


D. I. Kazantsev
A. F. Mozhaysky Military Space Academy, Department of Organization of Science and Academic Staff Training; Chief of the Department


Read the full article 

Abstract. The task of optimizing the use of limited resources of memory and the reliability of the computational processes is considered. An algorithm for applied problems allocation to virtual machines is developped. A technique of definition of rational structure of virtual machines is proposed.
Keywords: virtual machines, applied problems allocation, probability of failure-free performance

References:
 1. http://www.osp.ru/lan/2008/04/4964875/.
 2. Vasil'ev A.S., Kazantsev D.I., Meshcheryakov S.E. Nauchnyy obozrevatel', 2015, no. 4, pp. 59–63. (in Russ.)
 3. Kovrigin S.N., Yanyushkin V.V. Programmnye produkty i sistemy, 2015, no. 4, pp. 16–21. (in Russ.)
 4. Kazantsev D.I., Meshcheryakov S.E., Nemirov A.V. UNIVERSUM: Technical Sciences, 2015, no. 4–5(17), pp. 3. (in Russ.)
 5. Esaulov K.A., Zabuzov V.S., Kazantsev D.I. Vestnik Rossijskogo novogo universiteta, 2015, no. 10, pp. 83–86. (in Russ.)
 6. Basyrov A.G., Kazantsev D.I. Vestnik komp'iuternykh i informatsionnykh tekhnologii" (Herald of Computer and Information Technologies), 2013, no. 2(104), pp. 37–39. (in Russ.)
 7. Romanova A.O. Science and Education of Bauman MSTU, 2011, no. 3, pp. 12. (in Russ.)
 8. Kourov A.V. Vestnik Shadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta, 2015, no. 1(25), pp. 142–148. (in Russ.)
 9. Snytko A.S., Ternikov A.A. Programmnye produkty i sistemy, 2015, no. 4, pp. 22–27. (in Russ.)
 10. Nazirov R.R., Konoplev V.V. Information Society, 2013, no. 1–2, pp. 17–25. (in Russ.)
 11. http://mirtelecoma.ru/magazine/elektronnaya-versiya/31/.
 12. Kozlovskiy A.L. Modeli, metody i algoritmy raspredeleniya resursov virtualizovannykh vychislitel'nykh klasterov (Models, Methods and Algorithms of Distribution of Resources of the Virtualized Computing Clusters), Candidate’s thesis, Moscow, 2012.
 13. Rolika A.I., Bodanyuk M.E. Adaptivnі sistemi avtomatichnogo upravlіnnya (Adaptive systems of automatic control. Inter-branch scientific and technological digest), 2012, no. 21(41), pp. 61–69. (in Russ.)
 14. Vdovin P.M., Zotov I.A. et al. Journal of Computer and Systems Sciences International, 2014, no. 5, pp. 71–83. (in Russ.)
 15. Zotov I.A., Kostenko V.A. Journal of Computer and Systems Sciences International, 2015, no. 1, pp. 61–71. (in Russ.)
 16. Parfenov D.I. Issledovanie raspredeleniya resursov v interaktivnykh servisakh infokommunikatsionnykh setey (Study of Resource Allocation in Interactive Services of Information and Communication Networks), Candidate’s thesis, Samara, 2014. (in Russ.)
 17. Ignatova N.A. Metody i algoritmy optimizatsii resursnogo obespecheniya slozhnykh informatsionno-vychislitel'nykh sistem na zheleznodorozhnom transporte (Methods and Algorithms for Optimization of Resource Provision of Complex Information Systems on the Railway Transport), Candidate’s thesis, Moscow, 2014. (in Russ.)
 18. Zabuzov V.S., Kazantsev D.I., Belaya T.I., Shvetsov A.S. Nauchnyy obozrevatel', 2014, no. 12, pp. 56–57. (in Russ.)