ISSN 0021-3454 (print version)
ISSN 2500-0381 (online version)
Menu
Author

Kalyuzhny Anatoly V.

Work place: Space Research Institute of the RAS
Post: Head of Sector
E-mail: avk@skbkp.tarusa.ru
Angarov Vadim N., Gotlib Vladimir M., Dolgonosov Maxim S., Kalyuzhny Anatoly V., Kozlov Ig