ISSN 0021-3454 (print version)
ISSN 2500-0381 (online version)
Menu

12
Issue
vol 64 / December, 2021
Article

DOI 10.17586/0021-3454-2015-58-11-915-919

UDC 53.072; 681.3

ALGORITHM TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF HIGH-SPEED OBJECT DETECTION

A. V. Demin
ITMO University; Professor


Read the full article 

Abstract. A scheme of imitation modeling of the process of high-speed aircraft detection with opticalelectronic detector and an algorithm for correction of risk factors in the presence of additive Gauss noise are proposed. The approach provides minimization of expected loss value according to the Bayes criterion due to the optimal choice of the risk factors.
Keywords: optical-electronic detector, detection, efficiency, algorithm

References:
 1. Astapov Yu.M., Vasil'ev D.V., Zalozhnev Yu.I. Teoriya optiko-elektronnykh sledyashchikh sistem (Theory of Optical-Electronic Tracking Systems), Moscow, 1988, 328 p. (in Russ.)
 2. Van Trees H.L. Detection, Estimation, and Modulation Theory. P.I, 1968.
 3. Gorelik A.L., Barabash Yu.L., Krivosheev O.V., Epshteyn S.S. Selektsiya i raspoznavanie na osnove lokatsionnoy informatsii (Selection and Identification Based on Location Information), Moscow, 1990. 240 p. (in Russ.)
 4. Krasil'nikov N.N. Teoriya peredachi i vospriyatiya izobrazheniy (Theory of Image Transmission and Perception), Moscow, 1986. 248 p. (in Russ.)
 5. Krekov G.M., Kavkyanov S.P., Krekova M.M. Interpretatsiya signalov opticheskogo zondirovaniya atmosfery (Interpretation of Signals of Optical Sounding of the Atmosphere), Novosibirsk, 1987. (in Russ.)
 6. Tarasov V.V., Yakushenkov Yu.G. Sovremennye problemy infrakrasnoy tekhniki (Modern Problems of Infrared Equipment), Moscow, 2011, 84 p. (in Russ.)
 7. Tarasov V.V., Yakushenkov Yu.G. Infrakrasnye sistemy ”smotryashchego” tipa (Infrared Systems of "Looking" Type), Moscow, 2004, 444 p. (in Russ.)
 8. Bakut P.A., Zhulina Yu.V., Ivanchuk N.A. Obnaruzhenie dvizhushchikhsya ob"ektov (Detection of Moving Objects), Moscow, 1980, 288 р. (in Russ.)
 9. Tyazhev A.I. Optimizatsiya tsifrovykh detektorov v priemnikakh po minimumu vychislitel'nykh zatrat (Optimization of Digital Detectors in the Receivers for Low Computational Cost), Samara, 1994. (in Russ.)
 10. Demin A.V., Koporskiy N.S. Imitatsionnoe modelirovanie informatsionno-izmeritel'nykh i upravlyayushchikh sistem (Simulation Modeling of Information-Measuring and Control Systems), St. Petersburg, 2007, 138 р. (in Russ.)
 11.  Demin A.V., Losev S.V. Electronics. Radiotechnics. TV Technology, 2014, no. 2, pp. 94. (in Russ.)
 12. Demin A.V., Sorokin A.V., Gordeev D.M., Belyanskiy M.A., Ptitsyna A.S., Shalkovskiy A.G., Churikov A.B., Smolin A.S. Izv. vuzov. Priborostroenie, 2011, no. 5 (54), pp. 93–98. (in Russ.)