ISSN 0021-3454 (print version)
ISSN 2500-0381 (online version)
Menu

5
Issue
vol 67 / May, 2024
Article

DOI 10.17586/0021-3454-2016-59-1-25-31

UDC 551.510.535+621.396.967

COMPENSATION FOR ATMOSPHERE-INDUCED ERRORS IN EVALUATION OF SPACE OBJECT TRAJECTORY ON THE BASE OF DATA FROM FUNCTIONAL APPLICATIONS TO GLONASS/GPS

A. P. Aleoshkin
Mozhaisky Military Space Academy, Department of Aerial-Feeder Transmitting Devices, St. Petersburg; Professor


T. O. Myslivtsev
A. F. Mozhaysky Military Space Academy, Department of Antenna Feeder and Transmitting Devices, St. Petersburg;


S. V. Nikiforov
A. F. Mozhaysky Military Space Academy, Department of Transmission, Antenna-Feeder Devices and Means for SEV; Adjunct


Read the full article 

Abstract. An algorithm is developed for compensation of atmospheric errors in trajectory information processing based of data from wide-area differential satellite navigation systems. The proposed method is demonstrated to improve accuracy of the state vector of the object evaluation in accordance with the degree of compensation of atmosphere-induced errors.
Keywords: atmospheric errors, radar long-range detection, trajectory processing, model of the ionosphere

References:

 

  1. Dulevich V.E. Teoreticheskie osnovy radiolokatsii (Theoretical Foundations of Radiolocation), Moscow, 1978, 608 р. (in Russ.)
  2. Radiosignaly i sostav tsifrovoy informatsii funktsional'nogo dopolneniya sistemy GLONASS sistemy differentsial'noy korrektsii i monitoringa: interfeysnyy kontrol'nyy dokument (Radio Signals and Digital Information Augmentation of the GLONASS System of Differential Correction and Monitoring: the Interface Control Document), Moscow, 2012. (in Russ.)
  3. Bakurskiy K.V., Zarubin A.S., Myslivtsev T.O., Savochkin P.V., Sakhno I.V., Troitskiy B.V., Shpakov A.P. Geomagnetism and Aeronomy, 2014, no. 4(54), pp. 503–507. (in Russ.)
  4. Averkiev N.F, Kovalenko Yu.A. Algoritmy prognozirovaniya dvizheniya kosmicheskikh apparatov (Algorithms for Prediction of Motion of Space Vehicles), St. Petersburg, 2004, 88 р. (in Russ.)
  5. Myslivtsev T.O, Gusakov V.M., Aleshkin A.P. Izv. vuzov. Priborostroenie, 2012, no. 9 (55), pp. 54–61. (in Russ.)
  6. Gulyaeva T., Huang X., Reinisch B. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 2002, no. 2–3 (37), pp. 143–152.
  7. Klyuev N.F., ed., Osnovy radionavigatsionnykh izmereniy: uchebnik dlya vvuzov (Fundamentals of Radio Navigation Measurements), Moscow, 1987. (in Russ.)
  8. www.iono.noa.gr/DIAS.
  9. Ivanov V.F., Myslivtsev T.O., Tkachev E.A., Troitskiy B.V. Ionosfernoe obespechenie sredstv lokatsii, navigatsii i svyazi (Ionospheric Means of Location, Navigation and Communication), St. Petersburg, 2011, 235 p. (in Russ.)