ISSN 0021-3454 (print version)
ISSN 2500-0381 (online version)
Menu

6
Issue
vol 65 / June, 2022
Article

DOI 10.17586/0021-3454-2022-65-4-287-294

UDC 621.396.6 69.059.2; УДК 621.644.052

METHODS FOR ASSESSING A VEHICLE TECHNICAL CONDITION USING VIBRATION DIAGNOSTICS

V. L. Tkalich
ITMO University; Professor


M. E. Kalinkina
ITMO University, Saint Petersburg, 197101, Russian Federation; Postgraduate


A. G. Korobeynikov
Saint Petersburg Branch Organization of the Russian Academy of Sciences “Institute of Earth Magnetism, Ionosphere and Radio waves named after N.V. Pushkov RAS”;ITMO University, Saint Petersburg, 197101, Russian Federation ; Deputy Director for Science


O. I. Pirozhnikova
ITMO University; Ph.D.


S. V. Bibikov
STC Ltd., St. Petersburg; ITMO University ; Senior Lecturer


Abstract. The advantages and disadvantages of existing methods for assessing the technical condition of vibration diagnostics of electrical equipment are considered. Available means of measuring vibration processes are reviewed, and the spectra of vibration amplitudes of transport engines are examined. The analysis shows that when searching for the limiting values of the characteristic function modulus for the instantaneous values of vibroacoustic signals that correspond to different states of the controlled object, the use of statistical methods, in particular the method of minimal risks, is required. This allows to find the threshold values of the signs of diagnosis based on the assessment of the risks of making a decision. In the course of the analysis of the vibro-acoustic signal, the characteristic function of instantaneous values is used. The probability density of the values of the function modulus is studied by the most accurate method of the minimum number of erroneous decisions.
Keywords: technical condition assessment, characteristic function, vibroacoustic signal, non-destructive testing, Neumann-Pearson method

References:
 1. Kapustin V.V., Ushakov A.L., Bakaykin D.V. Razvedka i okhrana nedr, 2008, no. 1, pp. 25–28. (in Russ.)
 2. Kapustin V.V. Razvedka i okhrana nedr, 2008, no. 12, pp. 12–16. (in Russ.)
 3. Baukov A.Yu. Mining Informational and Analytical Bulletin (Scientific and Technical Journal), 2007, no. 6, pp. 126–132. (in Russ.)
 4. Pavlov S.V. Mining Informational and Analytical Bulletin (Scientific and Technical Journal), 2007, no. 8, pp. 118–123. (in Russ.)
 5. Baranov A.V. Avtomatizirovannoye proyektirovaniye v mashinostroyenii, 2014, no. 2, pp. 55–56. (in Russ.)
 6. http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23345. (in Russ.)
 7. Aloshin N.P., Revel'-Muroz P.A., Grigor'yev M.V., Prilutskiy M.A. Svarka i diagnostika, 2016, no. 1, pp. 9–13. (in Russ.)
 8. Ilyakhinskii A.V., Rodyushkin V.M. Russian Journal of Nondestructive Testing, 2015, no. 7, pp. 396–399.
 9. Boreiko D.A., Bykov I.Y., Smirnov A.L. Russian Journal of Nondestructive Testing, 2015, no. 8, pp. 476–485.
 10. Matvienko A.F., Loskutov V.E., Babkin S.A., Korzunin G.S. Russian Journal of Nondestructive Testing, 2015, no. 9, pp. 546–553.
 11. Bardakov V.V., Barat V.A., Terentyev D.A., Chernov D.V., Osipov K.O. Testing. Diagnostics, 2016, no. 1, pp. 32–39. (in Russ.)
 12. Zuev L.B., Semukhin B.S., Lunev A.G. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2002, no. 1(43), pp. 168–170.
 13. Baukov A.Yu., Pavlov S.V. Mining Informational and Analytical Bulletin (Scientific and Technical Journal), 2005, no. 5, pp. 77–83. (in Russ.)
 14. Labkovskaya R.Ya., Kozlov A.S., Pirozhnikova O.I., Korobeynikov A.G. Kibernetika i programmirovaniye, 2014, no. 5, pp. 70–77. (in Russ.)
 15. Khat'kov D.N., Khat'kov N.D. Nauchnaya sessiya TUSUR-2008 (Scientific session TUSUR-2008), Proc. of the All-Russian Scientific and Technical Conference of Students, Graduate Students and Young Scientists, Tomsk, May 5–8, 2008, pt. 1, рр. 174–176. (in Russ.)
 16. Toboev V.A., Tolstov M.S. Informatsionnyye tekhnologii v elektrotekhnike i elektroenergetike (ITEE-2012) (Information Technologies in Electrical Engineering and Electric Power Industry (ITEE-2012)), Proc. of the 8th All-Russian Scientific and Technical Conference Cheboksary, 2012, рр. 185–186. (in Russ.)
 17. Bazulin E.G. Russian Journal of Nondestructive Testing, 2015, no. 9, pp. 525–539.
 18. Rudin A.V., Rudin V.A. Nauka i obrazovaniye transportu (Science and Education in Transport), Materials of the 3rd All-Russian Scientific and Practical Conference Dedicated to the 130th Anniversary of Transport Education in the Penza Region (Penza Technical School of Railway Transport), Samara–Penza, November 11–12, 2010, рр. 204–206. (in Russ.)
 19. Chernikova T.M., Ivanov V.V. Bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti predpriyatiy v promyshlenno razvitykh regionakh (Life Safety of Enterprises in Industrialized Regions), Materials of the 10th International Scientific and Practical Conference, Kemerovo, November 28–29, 2013, рр. 104–106. (in Russ.)
 20. Ovcharuk V.N., Purisev Yu.A., Qin Hongwu, Informatsionnyye tekhnologii i vysokoproizvoditel'nyye vychisleniya (Information Technology and High Performance Computing), Proc. of the All-Russian Scientific and Practical Conference, Khabarovsk, June 25–27, 2013, рр. 261–265. (in Russ.)
 21. Verlan A.F., Sagatov M.V., Irmukhamedova R.M., Kadyrov M.M. Matematicheskiye metody v tekhnike i tekhnologiyakh (MMTT-25) (Mathematical Methods in Engineering and Technology (MMTT-25)), Proc. of the 25th International Scientific Conference, Saratov, May 29–31, 2012, vol. 6, рр. 36–38. (in Russ.)
 22. Korobeynikov A.G., Grishentsev A.Yu., Svyatkina M.N. Kibernetika i programmirovaniye, 2013, no. 3, pp. 9–20. (in Russ.)
 23. Ovcharuk V.N., Lyakh A.P. Informatsionnyye tekhnologii i vysokoproizvoditel'nyye vychisleniya (Information Technology and High Performance Computing), Proc. of the All-Russian Scientific and Practical Conference, Khabarovsk, June 25–27, 2013, рр. 255–260. (in Russ.)
 24. Ivakin S.V., Baituryakov A.V., Sivak G.A. Teoreticheskiye i metodicheskiye problemy effektivnogo funktsionirovaniya radiotekhnicheskikh sistem (Sistemotekhnika-2011) (Theoretical and Methodological Problems of the Effective Functioning of Radio Engineering Systems (System Engineering-2011), Proceedings of the All-Russian Scientific Conference, Taganrog, November 1, 2011, рр. 41–46. (in Russ.)
 25. Korobeynikov A.G., Grishentsev A.Y., Velichko E.N., Aleksanin S.A., Fedosovskii M.E., Bondarenko I.B., Korikov C.C. Optical Memory & Neural Networks (Information Optics), 2016, no. 3(25), pp. 184–191.
 26. Cherkassky E.P., Porseva N.Yu. Matematicheskoye modelirovaniye i krayevyye zadachi (Mathematical Modeling and Boundary Value Problems), Proc. of the 5th All-Russian Scientific Conference with International Participation, Samara, May 29–31, 2008. Pt. 4, рр. 135–139. (in Russ.)
 27. Tananaev D.D., Shagrova G.V. Infokommunikatsionnyye tekhnologii v nauke, proizvodstve i obrazovanii (Infokom-6) (Infocommunication Technologies in Science, Production and Education (Infocom-6)), Proc. of the 6th International Scientific and Technical Conference, Stavropol, April 21–27, 2014, Pt 2, рр. 246–255. (in Russ.)
 28. Modin A.Yu. Komp'yuternyye tekhnologii v nauke, praktike i obrazovanii (Computer Technologies in Science, Practice and Education), Proc. of the 9th All-Russian Interuniversity Scientific and Practical Conference, Samara, November 18, 2010, рр. 128–130. (in Russ.)