ISSN 0021-3454 (print version)
ISSN 2500-0381 (online version)
Menu

6
Issue
vol 59 / JUNE, 2016
Issue

FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH USING NANOSATELLITES

415-422-8
423-428-6
429-434-6
Angarov Vadim N., Gotlib Vladimir M., Dolgonosov Maxim S., Kalyuzhny Anatoly V., Kozlov Igor V., Nazarov Vladimir N., Novikov Denis I., Rodin Vyacheslav G., Klimov Stanislav I. THE SPECIFICS OF SPACE RESEARCH ON MICRO-SATELLITE PLATFORMS INTEGRATED INTO THE INFRASTRUCTURE OF RUSSIAN SEGMENT OF THE ISS
435-442-8
Chernyshov Alexander A., Chugunin Dmitriy V., Mogilevsky Mikhail M., Moiseenko Irina L., Kostrov Alexander V., Gushchin Mikhail E., Korobkov Sergey V., Yanin Dmitriy V. DEVICE FOR CONSTRUCTING THE LOCAL VERTICAL FOR NANOSPACECRAFT
443-449-7

DESIGN AND TESTING OF NANOSATELLITES ONBOARD SYSTEMS

450-458-9
Davydov Denis D., Sobolev Arseniy A., Ustyugov Efim V., Shafran Stepan V. ELECTRICAL POWER SUBSYSTEM DESIGN FOR SAMSAT NANOSATELLITE
459-465-7
466-470-5
471-476-6
477-481-5

PROBLEMS OF ASSOCIATED LAUNCH OF NANOSATELLITES AND PECULIARITIES OF THEIR OPERATION IN LOW EARTH ORBIT

Kostev Yury V., Mezenova Olga V., Pozin Anatoliy A., Shershakov Vyacheslav M. SMALL SPACECRAFT LAUNCHING SYSTEM
482-488-7
489-498-10
499-506-8
Belokonov Igor V., Timbai Ivan A., Orazbayeva Ulzhalgas M. SPECIAL FEATURES OF LOW-ALTITUDE AERODYNAMICALLY STABILIZED NANOSATELLITE MOVEMENT
507-512-6