ISSN 0021-3454 (print version)
ISSN 2500-0381 (online version)
Menu

12
Issue
vol 55 / DECEMBER, 2012
Issue

INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

5-5
Sergey V. Dvornikov, Evgeny V. Kazakov , Andrey A. Ustinov , Alexander P. Chikhonadskikh JUSTIFICATION OF SEQUENTIAL SIGNAL MODEL FOR COMMUNICATION SYSTEM
11-11
Vladimir A. Smagin , Ivan Yu. Paramonov ASSESSMENT OF INFORMATION WORK QUANTITY IN COMPUTER NETWORK
16-16

ELECTRONIC AND ELECTROMAGNETIC DEVICES

OPTICAL AND OPTO-ELECTRONIC INSTRUMENTS AND SYSTEMS

33-33
38-38
43-43
Gennady A. Kalinov , Alexander V. Lysakov, Vladimir I. Rimlyand AUTOMATED SYSTEM FOR HYDROLOGICAL DATA GATHERING
46-46
Vasiliev Alexander S, Andrey V. Krasnyaschikh, Korotaev Valery Viktorovich, Oleg Lashmanov, Dmitry Yu. Lysenko, Oleg N. Nenarokomov, Anatoly S. Shirokov, Yaryshev Sergey Nikolaevich UNMANNED AERIAL VEHICLE COMPUTER SYSTEM FOR WILDFIRE DETECTION BY IMAGE SUPERIMPOSING
50-50

NEW EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

Mikhail V. Gryazev , Vladimir D. Kukhar , Vladimir Ya. Raspopov TRAINING OF AVIONICS SPECIALISTS AT TULA STATE UNIVERSITY
56-56

BRIEF NOTES

60-60
Maxim V. Faronov , Pyrkin Anton Alexandrovich, Furtat Igor Borisivich, Kolyubin Sergey A, Maxim O. Surov , Vedyakov Alexei A. ROBUST CONTROL OF MOBILE ROBOTS WITH THE USE OF TECHNICAL VISION
63-63
Artem A. Alekhin , Gorbunova Elena V., Chertov Alexander N., Denis Shitov OBJECTS DESCRIPTION FOR OPTOELECTRONIC SYSTEMS OF COLOR ANALYSIS
65-65
Zagarskikh Alexander S, Alexey Bezgodov, Ivanov Sergey V, Boukhanovsky Alexander V INSTRUMENTAL TECHNOLOGICAL MEDIUM FOR ORGANIZATION OF VIRTUAL TESTING GROUND ON THE BASE OF CLOUD COMPUTING
67-67
Sergey E. Khoruzhnikov, Tatiana V. Zudilova , Osipov Nikita A, Viktor V. Prygun CLOUD TECHNOLOGIES FOR TRAINING COURSES
70-70
72-72
Mikhail Yu. Okhtilev , Vyacheslav A. Zelentsov, Semyon A. Potryasaev , Boris V. Sokolov COMPLEX TECHNICAL OBJECTS PROACTIVE CONTROL CONCEPTION AND ITS IMPLEMENTATION TECHNOLOGIES
73-73